Taken van de Meulebeekse Brandweer

De Brandweer van Meulebeke doet meer dan alleen blussen

In totaal zijn er 22 taken waarvoor u de brandweer kunt oproepen.

 • de brandbestrijding
 • de brandpreventie
 • het gezamenlijk optreden met andere diensten van de openbare of privésector bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen van welke aard deze gebeurtenissen ook.
 • reddings- en beveiligingsopdrachten zijnde:
  het vervoer van - en het zorgen verstrekken aan - een verstikte of een drenkeling; de aanvoer van zuurstof
 • interventie bij een ontploffing of een dreigende ontploffing.
 • bevrijding van een persoon die in een lift of in een andere gesloten ruimte is opgesloten.
 • ontzetting van een op een dak gevluchte persoon (inzonderheid wanneer het om een zwakzinnige gaat)
 • bevrijding van een onder puin of onder afbraakmateriaal bedolven persoon
 • bevrijding van een onder en/of tengevolge van een ongeval in een voertuig (tram, vrachtwagen, enz.) geklemde persoon
 • ontzetting van een geëlektrocuteerde persoon.
 • bevrijding van een rioolwerker (verstikking in een riool)
 • bovenhalen van een persoon uit een put, een kanaal, een vijver, enz
 • verwijdering van een belemmering op de openbare rijweg of van een obstakel dat dreigt op de openbare weg te vallen en dat gevaar oplevert voor personen of goederen.
 • bevrijding van een persoon die gekneld zit in een machine.
 • leegpompen van een ondergelopen gebouw waarbij de wateroverlast te wijten is aan een overstroming of een lek aan de waterleiding en waar het lek werd vastgesteld voor de waterteller van het ondergelopen gebouw.
 • interventie in een gebouw waar schadelijke en/of gevaarlijke gassen zijn vrijgekomen.
 • interventie in een gebouw waar stoom is ontsnapt.
 • interventie tengevolge van een overhitte verwarmingsketel
  luchtverversing van lokalen waar rook, gas of een koudmakend mengsel is binnengedrongen.
 • interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.
 • interventie bij een overstroming of een ramp.
 • het onschadelijk maken of de vernietiging (eventueel met medewerking van een imker) van wespen - of bijennesten of bijenzwermen die gevaar opleveren voor personen.
 • het opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren en dit onder de voorwaarden die in een gemeen overleg door de minister van binnenlandse zaken en de minister van volksgezondheid overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 februari 1963 werden vastgesteld.
 • de neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur.
 • dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval